Onze afspraken komen als volgt tot stand:

  • met elkaar de wensen en eisen van de opdracht bespreken,
  • opstellen en bespreken van de offerte voor uit te voeren werkzaamheden,
  • het opstellen en ondertekenen van de "Overeenkomst tot opdracht".

Algemene voorwaarden RB:

Op de “Overeenkomst tot opdracht” zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht onder nummer 159/2018.
(Door het aanklikken van de link opent het pdf document Algemene voorwaarden RB 159-2018)